Grøtoloftet

Grøtoloftet

Priser

Leie av Grøtoloftet 1 dag

               (1 etasje)

600 NOK

Leie av Grøtoloftet 1 dag

               (2 etasjer)

1000 NOK

Leie av Grøtoloftet 7 dager

               (1 etasje)

2800 NOK

Leie av Grøtoloftet 7 dager

              (2 etasjer) 

4900 NOK

Bilder av Grøtoloftet

Første etasje

Andre etasje