Navn/name:
Tor Grøthe
Adresse/adress:
Grøthe Gård - 3560 Hemsedal - Norge/Norway
Du er velkommen til å sende en forspørsel eller bestilling til oss,
helst på e-post. Tor kan også treffes på mobil +47 99 54 77 99.

You are welcome to sent us a request or a booking,
we prefer that you sent it to our e-mail, but you can also try to call +47 99 54 77 99.

Vi trenger denne informasjonen/we need this information from you:  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Navn/name
Adresse/adress
Telefonnummer/telephone number
E-post adresse/e- mail adress
Tidspunkt/time for duration
Antall gjester/how many guests
Aktuell bestilling (produkt)/what product you want

 Utleie av overnatting gjelder fortrinnsvis for sommersesongen.