FISKEREGLER, PRISER OG KART:
Fiskeregler og priser for:


Oversiktskart Hemsedal:    Vann og elver
Detaljkart fiske i elv med soner:

Kultiveringsarbeid:                                                 
Årlig settes ut 3000 3-somrig ørret i Hemsil-vassdraget, ingen utsetting i fluesona.
Fluesona har svært god gyting, og denne delen av elva er selvrekrutterende. 2-hvert år
tas stamfiske med garn. Av en omsetning på nærmere kr. 1.000.000 for året 2006, brukes kr 500 000 til oppsyn, leie av fiskevann, utsetting av fisk, skilting, rydding/merking av stier, info/foldere osv.
En ørret på 500 gram er 6-7 år gammel. Fra denne alder vokser den ca. 200 gram pr. år. Snittvekt på ørret i Hemsil er fra 3-900 gram, men det er også en stor bestand av ørret fra 900-1500 gram. Ørreten i Hemsil er fiskespiser, og derfor er denne med på å regulere bestanden (viktig med stor fisk i  bestanden).
Fiskereglene i fluesona er nødvendig for å ha en god fiskeelv.