BYGDEUTVIKLINGSPRISEN - BU-prisen 2006 i Buskerud

Bygdeutviklingsprisen ble etablert av landbruksdepartementet i 1997 for å synliggjøre gode resultater fra virksomheter som har fått bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge (SND). Samtidig skal den ha en motiverende effekt på etablerere i distriktene.

BU-prisen er på kr. 50.000.
Dessuten vil vinneren gå videre til en landsfinale der premien er kr. 200.000,- + diplom.

På bildet deler Ole Johan Sandvær, direktør i Innovation Norge Buskerud og Vestfold, ut BU-prisen 2006 i Buskerud til Tor Grøthe. Utdelingen fant sted under en flott festmiddag på et arrangement for mat og reiseliv på Dr. Holms Hotel, Geilo 19. 10.2006.
Kriterier som vektlegges er:
etablereren har vist særskilte evner til nyskapning.
virksomheten bygger op lokale ressurser og lokale fortrinn.
virksomheten bidrar positivt til utviklingen av lokalsamfunnet
virksomheten gir et godt arbeidsvederlag.
virksomheter som skaper arbeidsplasser for kvinner og ungdom prioriteres
små prosjekt er like bra som store

Det kreves også at virksomheten skal ha lagt bak seg og kommet i etablert drift.

Juryen har bestått av:
Per Arne Lislien, styreleder IN BV
Per Asbjørn Andvik, styremedlem i IN BV - rep. for landbruket
Astrid Aass, landbruksdirektør Fylkesmannen i Buskerud
Ingrid-Marie Eidsten, landbr.dir. Fylkesmannen i Vestfold
I tillegg til kriteriene for BU-prisen har juryen lagt vekt på følgende:
Kandidaten har vært en pioner og er et glitrende eksempel på hvordan sportsfiske/fluefiske i ei ørretelv kan utvikles til et attraktivt reiselivsprodukt med god inntjening både i egen bedrift, for andre grunneiere og bedrifter, og for utviklingen av Hemsedal om sommeren.
Kandidaten er sjøl en anerkjent fluefisker med seiere i både norske og internasjonale mesterskap. Innlosjering i høystandard utleiehus på gårdstunet er en del av tilbudet. Tilbud om servering ihht. lokal matkkultur inngår også i pakketilbudet. Produktutvikling og markedsføring skjer bl.a i nært samarbeid med lokalt reiselivslag.  

Grunnlaget for sukksessen ligger i et helhjertet grunneiersamarbeid og en målbevisst fiskeforvaltning over mange år som har gjort Hemsila til en av landets beste ørretelver for fluefiske. Omsetningen fra salg av fiskekort i elva har økt med 400 % i løpet av få år og fir store ringvirknigner.

Kandidaten har vært ildsjel og leder for elveeierlaget i en årrekke.
Siden 2002 har kandidaten sammen med sin familie bygd opp et tilbud av ulike fluefiskepakker med fiskeguiding og kvalitetsfiskefor et betalingsvillig marked av sportsfiskere fra hele verden.
Kandidaten deler villig sine fiskekunnskaper og er en ettertraktet foredragsholder båder for fiskere og for grunneierorganisasjoner og fiskeforvaltning.

Tildeling av BU-prisen til denne kandidaten er også et signal om at tilrettelagt innlandsfiske pakket med guiding, husvære, mat og andre tjenestetilbud har et betydelig verdiskapningspoteniale for landbruket og for bygdeutviklingen.

Landbruks- og matdepartementets nye "handlingsplan for innlandsfiske" er ambisiøs og tar for seg både fisketurisme, næringsfiske og oppdrett.

Mest interessant er kanskje planens del om fisketurisme. Her har LMD som mål at den årlige omsetningen av fiske og tilhørende varer og tjenester i Bygde-Norge skal økes fra dagens 900 mill. kroner til til 1 300 mill. kroner i løpet av de ti neste årene.
Prisvinneren gjør sitt til at et slikt mål er mulig å nå.

BU-prisen i Buskerud for 2006 tildeles Tor Grøthe, Hemsedal for hans omfattende bidrag til å utvikle Hemsedal til et utstillingsvindu for fisketurisme i innlandet.

Forslagsstiller er landbruksforvaltningen i Hemsedal kommune.

Også er det jo slik at skal en lykkes må støtteapparatet bak fungere perfekt. Derfor har vi naturligvis også med en liten påskjønnelse til Tor's kone Marianne.  GRATULERER !

På bildet turistsjef i Hemsedal Gunn Eidhamar.