Døgnpris/Ukepris - vår/sommer/høst - PRISLISTE.
Ikke røyking innendørs og husdyr kun etter forespørsel.
Vask er ikke inkludert i prisen men kan bestilles, sjå prisliste.

  OLASTUGU
 GRØTOLØFTET
GRØTHESTØLEN
LEILIGHET i HOVEDHUS